Realitní a správcovská, a.s.

Obchodní společnost Realitní a správcovská, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČO: 255 53 771, zanikla ke dni 31.12.2016 fúzí sloučením s nástupnickou společností Investiční a majetková, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČO: 261 82 556. Rozhodným dnem fúze byl 1. 1. 2016. Veškeré relevantní údaje včetně informací o Dluhopisech Realitní a správcovská, a.s. ISIN: CZ0003507386, lze nalézt na webu www.investicniamajetkova.cz.